Tắt chặn file (.user.ini, .htaccess, .git, .env, .svn, .project, LICENSE, README.md) trên Sever Nginx cho WordPress 404 Not Found

NGINX là gì?

NGINX là một web server mạnh mẽ mã nguồn mở. Nginx sử dụng kiến trúc đơn luồng, hướng sự kiện vì thế nó hiệu quả hơn Apache server. Nó cũng có thể làm những thứ quan trọng khác, chẳng hạn như load balancing, HTTP caching, hay sử dụng như một reverse proxy. Nginx là kiến thức không thể thiếu đối với một web developer, system administrator hay devops.

Apache

Apache là loại máy chủ phổ biến nhất để sử dụng vì tính đơn giản của nó, lại được nhiều cộng đồng hỗ trợ. Tuy nhiên, có một loại máy chủ web khác có hiệu năng tốt hơn Apache và cũng hoạt động rất tốt là NGINX.

Sửa đổi, bổ sung tính năng Rewrite cho WordPress

Nguyên lý

Thế nhưng có một điều rất quan ngại là NGINX không sử dụng mod_rewrite giống như Apache mà nó sử dụng một số câu lệnh riêng của nó đó để thiết lập rewrite đường dẫn trên site. Điều đó có nghĩa là, nếu bạn cần làm gì trong WordPress mà đụng tới file .htaccess thì sẽ không làm được trên NGINX. Vậy chúng ta phải làm sao để phương thức rewrite hoạt động trên NGINX?

Tất nhiên, chúng ta sẽ sửa đổi những câu lệnh của NGINX để rewrite đường dẫn như bình thường. Và trong bài này mình sẽ chia sẻ mọt số cách bổ sung một vài tính năng rewrite URL cho WordPress trong Nginx.

Cách thiết lập NGINX cho Permalink trên WordPress

Đầu tiên bạn hãy truy cập vào cấu hình Domain của bạn trên Nginx như hình.

Chúng ta hãy tìm đến “配置文件” “Tập tin cấu hình” và hãy tìm đến đoạn sau:

 location ~ ^/(.user.ini|.htaccess|.git|.env|.svn|.project|LICENSE|README.md)
{
return 404;
}

Chúng ta xóa đoạn mã như này và thay thế bằng:

 location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

Sau đó hãy ấn lưu và kiểm tra lại thành quả.
Trong trường hợp vẫn chưa được thì chúng ta hãy khởi động lại máy chủ Nginx bằng dòng lệnh service nginx restart.

Trên đó là một vài kinh nghiệm nhỏ của mình sau nhiều ngày mần mò tìm kiếm và cấu hình WordPress trên NGINX. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho những ai thích dùng NGINX thay vì Apache.

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MỞ MỤC LỤC